ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Στοχεύω στον σχεδιασμό και την κατασκευή χώρων και κτηρίων που έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο και επιδιώκουν τη βελτίωση της ζωής του. Βασικό μέλημά μου αποτελεί η κάλυψη των αναγκών του χρήστη, τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Κάθε έργο είναι μοναδικό και εξυπηρετεί ξεχωριστές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης και της εφαρμογής των σχεδίων, θεωρώ πολύ σημαντική την προσεκτική καταγραφή και ανάλυση των επιθυμιών του πελάτη. Η υψηλή αισθητική, η λειτουργικότητα, η μελέτη της ψυχολογίας του χώρου, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο έλεγχος του κόστους της κατασκευής, η αναβάθμιση του αστικού τοπίου και η προσεκτική ανάλυση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελούν τις βασικές αρχές του σχεδιασμού μου. Πιστεύω πως η διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων οδηγεί στην εξασφάλιση της βέλτιστης αρχιτεκτονικής λύσης.

Ασχολούμαι επίσης με τη δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα ενιαίου αρχιτεκτονικού, βιομηχανικού και γραφιστικού σχεδιασμού. Επιδιώκω τη διαμόρφωση της «προσωπικότητας» της επιχείρησης σύμφωνα με τις επιταγές του σύγχρονου μάρκετινγκ και την προβολή αυτής μέσα από τον προσεκτικό σχεδιασμό του χώρου, των προϊόντων, του λογότυπου, της ιστοσελίδας και του έντυπου υλικού.