ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ


Η πρόταση αφορά τουριστική εγκατάσταση που τοποθετείται στο όριο μεταξύ μιας διάχυτα αστικοποιημένης περιοχής και ενός φυσικού τοπίου. Η διάχυτα αστικοποιημένη περιοχή βρίσκεται δίπλα στο Παράλιο Άστρος και άτυπα αποτελεί προέκταση αυτού. Το φυσικό τοπίο περιλαμβάνει τον υγροβιότοπο του Μουστού, μια περιοχή μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας. Στόχος της πρότασης αποτελεί η ανάδειξη του ορίου μεταξύ των δύο διαφορετικών καταστάσεων και η επισήμανση της σημασίας διάσωσης της παρθένας περιοχής. Το προτεινόμενο κτήριο τοποθετείται περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από τις όχθες της λίμνης του Μουστού, στο τέλος του χτισμένου τοπίου, σαν ένας κατοικημένος φράχτης-φίλτρο μεταξύ των δύο «κόσμων». Η παρέμβαση αποτελεί μια δήλωση της σημασίας ύπαρξης ορίου στην άναρχη δόμηση της υπαίθρου.

Η περιοχή επέμβασης, διαστάσεων περίπου είκοσι ενός στρεμμάτων, εφάπτεται στο όριο μεταξύ αστικού και φυσικού τοπίου. Αρχικά το όριο επαναπροσδιορίζεται βάσει χαράξεων που προκύπτουν από τα σύνορα των όμορων ιδιοκτησιών, ώστε να δημιουργηθούν τέσσερεις ζώνες εντός της περιοχής επέμβασης. Οι ζώνες αυτές ανήκουν εναλλάξ στις δύο γειτονικές καταστάσεις. Στις περιοχές που εντάσσονται στο φυσικό, το τοπίο διατηρείται σχεδόν ανέπαφο. Αντίθετα στις άλλες δύο οργανώνεται βάσει αστικής λογικής. Ταυτόχρονα, κεντρικά κατά μήκος όλης της περιοχής επέμβασης, τοποθετείται κτιριακή εγκατάσταση που φιλοξενεί τα προγράμματα της τουριστικής κατοίκησης. Στην ανώτερη στάθμη δημιουργείται δημόσια διαδρομή προς ψηλό παρατηρητήριο. Κατακόρυφες κυκλοφορίες, που υπονοούνται στις κτιριακές όψεις, ενώνουν τη στάθμη της δημόσιας διαδρομής με τις υπόλοιπες στάθμες. Στις ζώνες του φυσικού το τοπίο «περνάει» κάτω από τnν κτιριακή εγκατάσταση, ώστε να παραμένει σχεδόν ανέπαφο.


Η παρούσα πρόταση αποτελεί διπλωματική εργασία, η οποία εκπονήθηκε με επιβλέποντα καθηγητή τον Γιάννη Αίσωπο στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει παρουσιαστεί στην «1η έκθεση αρχιτεκτονικού έργου 2017», που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Αρκαδίας του Σ.Α.Δ.Α.Σ. στην Τρίπολη και στο φεστιβάλ «melitzazz» στο Λεωνίδιο Κυνουρίας.


Αναλυτική παρουσίαση >>


Πίσω