ΑΣΚΤΦ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


Συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα» σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες: Δημήτρη Αντωνίου, Ελένη Κατσούφη, Γιώργο Σταθόπουλο.
Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Μαρία Γερογιαννάκη, Κωνσταντίνα Δημητρακάκη, Ευγενία Δημοπούλου, Παναγιώτα Κυριακοπούλου, Δάφνη Πετράτου.

Το ορθογώνιο οικόπεδο χωρίζεται μέσω ενός διαγώνιου γραμμικού χώρου σε δύο τριγωνικές περιοχές. Η πρώτη στο βορειοδυτικό τμήμα καταλαμβάνεται από τη στέγη - κτήριο, το οποίο στρέφεται κάθετα στον ακριβή γεωγραφικό άξονα Βορρά - Νότου, απομακρύνεται στη μέγιστη δυνατή απόσταση από το τετραώροφο κτήριο της πρώην Παιδαγωγικής Σχολής και ταυτόχρονα απελευθερώνει χώρο για μία ευρύχωρη νότια αυλή. Το δεύτερο τρίγωνο στη νότιο-ανατολική γωνία φυτεύεται δημιουργώντας ένα «δάσος» που οριοθετεί τον ενδιάμεσο υπαίθριο χώρο και περιορίζει τη θέα προς τα γειτονικά κτήρια.

Πίσω