ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 2


Ο Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας Παραλίου Άστρους βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του «Νησιού», δίπλα στο κάστρο. Παραμένει άγνωστη η χρονολογία κατασκευής του, η οποία τοποθετείται σίγουρα πριν τα επαναστατικά χρόνια. Πρόκειται για έναν δρομικό ναό, στην ανατολική όψη του οποίου είναι προσαρτημένη μικρή κόγχη. Είναι χτισμένος σε δύο οικοδομικές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση χτίστηκε το ανατολικό τμήμα του κτηρίου, το οποίο στεγάζεται με θόλο. Το δυτικό τμήμα, που στεγάζεται με δίριχτη στέγη, κατασκευάστηκε αρκετά μεταγενέστερα.


Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας με επιβλέποντα καθηγητή τον Σταύρο Μαμαλούκο στο Πανεπιστήμιο Πατρών.


Πίσω