ΦΑΡΟΣ


Ο φάρος του Παραλίου Άστρους κατασκευάστηκε το 1893. Τα πρώτα εξήντα χρόνια λειτουργούσε με πυρσό πετρελαίου επιτηρούμενος από φαροφύλακα. Το 1953 σταμάτησε να επιτηρείται, καθώς ο παλιός πυρσός αντικαταστάθηκε με πυρσό ασετιλίνης. Το 1999 η ασετιλίνη καταργήθηκε λόγω υψηλού κόστους λειτουργίας και συντήρησης και το κτίσμα έπαψε να λειτουργεί ως φάρος. Το 2013 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο. Το κτηριακό συγκρότημα του φάρου αποτελείται από «φαρόσπιτο» στην ανατολική όψη του οποίου προσαρτάται «πύργος».


Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας με επιβλέποντα καθηγητή τον Σταύρο Μαμαλούκο στο Πανεπιστήμιο Πατρών.


Πίσω