ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


  • Μελέτη και επίβλεψη έργων
  • Έκδοση αδειών
  • Ανακαίνιση και αποκατάσταση διατηρητέων και υφιστάμενων κτηρίων
  • Βιοκλιματικός σχεδιασμός και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
  • Διακόσμηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
  • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και κήπων
  • Σχεδιασμός επίπλων και αντικειμένων
  • Γραφιστικός σχεδιασμός (λογότυπων, εντύπων, ιστοσελίδων, συσκευασιών κλπ)
  • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας